Kính đo chẩn đoán VNG

Hệ thống ghi và phân tích rung giật nhãn cầu (VNG) là một hệ thống đưa ra các điều kiện lý tưởng để quan sát, kiểm tra và phân tích động mắt.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 097 535 6643