Máy kích thích nhiệt bằng hơi nước Aqua Stim

Máy kích thích nhiệt bằng nước Aqua Stim kích thích ống bán khuyên ngang, nằm ở tai trong. Máy có thể được sử dụng độc lập hoặc điều khiển qua phần mềm VisualEyes™ 515/525 hoặc VN415 / VO425.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 097 535 6643