Pro Metal SW

Pro Metal SW có kết cấu thép và mức độ giảm ồn cao, được sử dụng để đo thính lực chẩn đoán và chẩn đoán chuyên sâu tại các bệnh viện và các trung tâm thính lực.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 097 535 6643